MEXICKÝ SVĚT - 1.BLOG ČLÁNEK 

POČASÍ V MEXICKÉM KARIBIKU

BENEFITY PRO VÁS

Výhodou návštěvy této části světa je jednoznačně skvělé podnebí obzvlášť v období plískanic, které pokaždé zužuje Střední Evropu během podzimního a zimního období. A tak Vám velmi doporučujeme naplánování cesty do mexického Karibiku ideálně v období od října do března. Budou Vás omývat a hýčkat klidné vody Karibského moře, bude na Vás čekat obloha skoro bez mráčků, a sluníčko prohřívat Váš organismus. Bonusem bude získání dostatečného množství vitamínu D, nabití sil a odpočinku do dalších dnů na území České případně Slovenské republiky. Přijeďte si k nám odpočinout a zalenošit na bělostných plážích!

 

léto 365 dní v roce

Možná jste si někdy přáli, aby léto nikdy neskončilo, je tomu tak? Tento pocit můžete zažít v opravdovém ráji, a to v mexickém Karibiku. Tato část světa zde čeká na milovníky nádherného koupání v průzračném, tyrkysovém, Karibském moři. Podzimní a zimní období, kdy je celá Česká a Slovenská republika zahalena do mlhavého počasí, šedi ulic a zavátá sněhem, přímo vybízí k návštěvě tohoto koutu světa. Mexiko není jenom o koupání, ale je též plné fantastické historie, kultury, je bohaté na svoji faunu a kvetoucí flóru po celý rok.


Region Karibiku je situován na tzv. Karibské desce s více než sedmisty ostrovy. Zahrnuje všechny ostrovy v Karibském moři, například Velké a Malé Antily, Bahamy, které jsou omývány Karibským mořem především podél pobřeží Střední Ameriky a severně z části Jižní Ameriky. Díky námořnímu Panamskému průpravu „Canal de Panamá“ je Karibské moře spojeno také s Tichým oceánem. Naopak z opačné strany se mísí s vodami Atlantského oceánu. Co se zeměpisné polohy týče, převládá zde většinou subtropické až tropické podnebí, závislé na vzdálenosti od rovníku, na teplotách moře a na ročním úhrnu srážek. Občas sem v období dešťů zavítá hurikán, na který jsou ovšem místní lidé připravení. Karibik je velmi zranitelný, trpí na dopady klimatických změn, poněvadž dochází k soustavnému oteplování planety, roztávání ledovců, což způsobuje nejenom zvyšování hladin mořských ploch. Leckde se oteplují mořské proudy způsobující intenzivní bouřky, variabilitu srážek v různých částech Karibiku. Někde dochází i k sesuvům půd v pobřežních oblastech. Tyto jevy do velké míry ovlivňují chování místních obyvatel, mění se skladba zemědělských produktů, mění se průmyslová odvětví i preference přijíždějících návštěvníků do tohoto koutu světa.   


Karibik byl osídlen domorodým obyvatelstvem již několik tisíc let před naším letopočtem, odhaduje se asi 6 000. Kryštof Kolumbus (1. cesta v roce 1492) v tomto regionu způsobil evropskou kolonizaci, zavlekl sem se svými expedicemi spoustu nemocí, které zde nebyly známy, a na které pochopitelně domorodci umírali. Zdejší kmeny byly zotročovány a později pokřesťanšťovány. Bylo to období, kdy zde mimo jiné docházelo k mísení obyvatelstva evropského afrického s původními indiánským kmeny (Aztéky, Toltéky, Mayi, Zapotéky, Čičiméky atd.). Otroctví začalo upadat během 19. století, a zhruba od poloviny 20. století docházelo k osamostatňování mnoha států. I Spojené státy americké se samozřejmě díky své blízké vzdálenosti angažovaly a zasloužily o rozvoj tohoto regionu, byť vždy myslely ve svůj prospěch.

Tento region byl dříve politicky zajímavě rozdělen do 30 území, z nichž některé tvořily zámořské departementy, jiné samostatné suverénní státy, a neposlední řadě zde byla i závislá území (kolonie). Španělština nebyla jediným jazykem, jímž se v této části světa hovořilo. 

fotogalerie

Získejte zdarma průvodce

7 KLÍČŮ K MEXIKU

Od první myšlenky ke splněnému snu. Martina Brychová Zambrano, majitelka mexické cestovní kanceláře, pomáhá lidem poznávat krásy Mexika. V tomto ebooku vám představí klíčové zajímavosti pro inspiraci před vaší cestou. Mexický Karibik se na vás těší.